DALIMILA Z PODLESÍ KOSÍŘE  * 3.7.2017

 
DKK 0/0, DLK 0/0, OCD negativní, LTV typ 0
 
Detekce variant genu způsobující degenerativní myelopatii (DM) u Bernských salašnických psů:
 
SOD1A: Mutace nebyla detekována
SOD1B: Mutace nebyla detekována
 
 
DALIMILA 2 ROKY