KIMI EMILLY ALIAS ZLATUŠKA

PORODNÍ VÁHA 460g

 

1. TÝDEN - aktuální váha 940g

 

2. TÝDEN - aktuální váha 1570g

 

3. TÝDEN - aktuální váha 2200g

 

4. TÝDEN - aktuální váha 3250g

 

5. TÝDEN - aktuální váha 4580g

 

6. TÝDEN - aktuální váha 5800g

 

7. TÝDEN - aktuální váha 7000g